Identiteit
Andere namen
B&C
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2005
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het zorg dragen voor de adequate ondersteuning van het bedrijfsvoeringsproces van het kerndepartement op het gebied van organisatie, personeel, financiën, salaris, communicatie, documentaire informatie-voorziening, archiefbeheer, facilitaire dienstverlening en ICT (de PIOFAH-taken);</p><p>Het adviseren over en uitvoeren van opdrachten van de ambtelijke leiding en het Bedrijfsvoeringsberaad op het gebied van bedrijfsvoering en communicatie.</p>

Structuur

De eenheid Voorlichting en Communicatie maakte sinds 2005 onderdeel uit van de Directie Bedrijfsvoering &amp; Communicatie. Per 14 juni 2010 is besloten de eenheid Voorlichting &amp; Communicatie uit de directie B&amp;C te tillen en als zelfstandige directie Communicatie te laten voortbestaan. Deze directie valt rechtstreeks onder de leiding van de plaatsvervangend secretaris-generaal. Als gevolg hiervan is de naam van de directie Bedrijfsvoering &amp; Communicatie gewijzigd in directie Bedrijfsvoering.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/87ef9ba1-2642-4a64-977f-5f49a13fa861
Bronnen

Staatscourant 2010 nr. 8945 14 juni 2010