Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseert de politieke leiding en de ambtelijke leiding (2011:bestuursraad), het management en de medewerkers van het ministerie van Financiën op het gebied van communicatie.</p><p>De directie maakt informatie over Financiën actief openbaar en is verantwoordelijk voor het bewaken van eenheid in communicatie door en binnen het ministerie.</p><p>De directie Communicatie verzorgt onder andere de publieksvoorlichting en woordvoering voor de minister en staatssecretaris, het kerndepartement en de Belastingdienst.</p><p>Vanaf 2013 heeft de directie Communicatie de volgende taken:</p><p>Is verantwoordelijk voor de beleidscommunicatie over het primaire proces van het kerndepartement en de Belastingdienst;</p><p>Adviseert en ondersteunt de politieke en ambtelijke leiding op het terrein van woordvoering en communicatie en is verantwoordelijk voor het departementale beleid ter zake en coördineert DG-overstijgende onderwerpen in relatie tot woordvoering en communicatie evenals de beantwoording van Wob-verzoeken van de media of Wob-verzoeken met een maatschappelijk en/of politiek belang;</p><p>Is verantwoordelijk voor de organisatiecommunicatie van het ministerie inclusief het bewaken van de huisstijl en voor de vraaggestuurde individuele voorlichting (in samenwerking met andere departementen, uitvoeringsinstanties, etc.);</p><p>Vertegenwoordigt het ministerie in externe, interdepartementale en interne gremia in relatie tot woordvoering, voorlichting en communicatie en vervult daarbij een voortrekkersrol in samenwerkingsprocessen en is tevens verantwoordelijk voor de departementsbrede communicatie met het parlement;</p><p>Voert de hoofdredactie van de internetsite van het ministerie en van Fintranet, mede in reactie op maatschappelijk relevante ontwikkelingen;</p><p>Coördineert het beleid ter zake van uitnodigingen, werkbezoeken en speeches van de politieke leiding en verzorgt de organisatie van conferenties, congressen, seminars, bijeenkomsten en vergaderingen op het niveau van de politieke en ambtelijke leiding en verzorgt de werkzaamheden in verband met het aanvragen van Koninklijke onderscheidingen en protocollaire aangelegenheden en adviseert ter zake.</p><p> </p>

Structuur

De directie Communicatie is voortgekomen uit de eenheid Voorlichting &amp; Communicatie die drie jaar deel uitmaakte van de directie Bedrijfsvoering &amp; Communicatie. De eenheid is uit de directie B&amp;C getild en als zelfstandige directie doorgegaan.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bedrijfsvoering & Communicatie (Financiën) 2010
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding Centrale Directies (Financiën) 2010 tot 2012
Algemene Leiding (Financiën) 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e1603c54-ae3a-4ba8-a97a-a4909ce43f30
Bronnen

Strt. 2010-15311, Stcrt. 2012-22354