Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
IAZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Einddatum
2005
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Voorbereiden en uitvoeren van het strategische beleid voor het kernministerie op het terrein van (documentaire) informatievoorziening en automatisering en het facility management, mede op grond van inzicht in de wensen van het lijnmanagement en in het licht van de daarvoor geldende wet - en regelgeving</p><p>Op het werkterrein van de directie efficiënt en effectief ondersteuning bieden aan de dienstonderdelen van het kernministerie bij de uitvoering van hun taken. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Centrale Directie Personeel en Management (Financiën) 1995
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bedrijfsvoering & Communicatie (Financiën) 2005
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Financiën) 1995 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d1e26b9a-3bb0-4113-867a-972309e4baa2