Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1988
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

Het bieden van ondersteuning ten aanzien van bedrijfsvoering, personeelszaken, automatisering en documentaire informatievoorziening

Coördinatie van grote operaties binnen het ministerie m.b.t. inrichting en organisatiestructuur.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Centrale Directie Personeel (Financiën) 1988
Centrale Directie Organisatie (Financiën) 1988
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Personeel en Organisatie (Financiën) 1995
Directie Informatievoorziening en Algemene Zaken (Financiën) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Financiën) 1994 tot 1995
Ministerie van Financiën 1988 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/36d4fbe3-2df2-4e83-8a02-61b926f2be3c