Overzicht relaties

Ministerie van Financiën

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Financiën
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (Financiën) 2001
Waarderingskamer (Financiën) 1995
Voorlopige Waarderingskamer (Financiën) 1991 tot 1995
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (Financiën) 2006
Algemene Leiding (Financiën) 1994
Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed 2009-03-25
Afdeling Comptabiliteit (Financiën) 1966 tot 1975
Afdeling Organisatie en Efficiency (Financiën) 1958 tot 1975
Afdeling Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek (Financiën) 1969 tot 1976
Vertegenwoordigers in het buitenland (Financiën) 1958 tot 1976
Afdeling Post en Archiefzaken (Financiën) 1956 tot 1970
Afdeling Perszaken (Financiën) 1951 tot 1970
Afdeling Studiedienst (Financiën) 1951 tot 1970
Afdeling Kabinet en Personeel (Financiën) 1961 tot 1965
Afdeling Kabinet (Financiën) 1951 tot 1960
Afdeling personeel (Financiën) 1956 tot 1960
Afdeling Algemeen Secretariaat (Financiën) 1951 tot 1955
Raadadviseur (Financiën) 1961 tot 1965
Muntwezen (Financiën) 1951 tot 1960
Agentschap van het ministerie van Financiën en Directie van de Grootboeken der Nationale Schuld (Financiën) 1951 tot 1976
Directoraat-Generaal van het Kadaster en Domeinen (Financiën) 1971 tot 1975
Scheidsgerecht voor de oorlogsschade (Financiën) 1951 tot 1960
Grootboek voor de wederopbouw (Financiën) 1951 tot 1955
Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken in Algemene Dienst (Financiën) 1951 tot 1976
Afdeling Wetgeving Verbruiksbelasting en Douane (Financiën) 1956 tot 1975
Dienst der Belastingen (Financiën) 1976
Administratie der Belastingen (Financiën) 1951 tot 1960
Centrale Beleggingsraad (Financiën) 1951 tot 1976
Nationale Spaarraad (Financiën) 1951 tot 1955
Rijksbelasting-academie (Financiën) 1956
Landsadvocaat (Financiën) 1951 tot 1965
Maatschappij tot financiering van het nationaal herstel NV (Financiën) 1951 tot 1970
Centrale Directie Algemeen Beheer (Financiën) 1976 tot 1982
Afdeling Algemene Zaken (Financiën) 1966 tot 1975
Afdeling Personeel (Financiën) 1966 tot 1975
Generale Thesaurie (Financiën) 1951 tot 1994
Directoraat-Generaal Rijksbegroting (Financiën) 1951 tot 1960
Directie Domeinen (Financiën) 1985 tot 1994
Dienst Domeinen (Financiën) 1976
Rijksinkoopbureau (Financiën) 1976
Staatsloterij (Financiën) 1976
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 1951 tot 1994
De Nederlandsche Bank (Financiën) 1951 tot 1956
Centrale Directie Personeel en Management (Financiën) 1988 tot 1994
Centrale Directie Personeel (Financiën) 1982 tot 1988
Centrale Afdeling Algemene Zaken (Financiën) 1982 tot 1983
Centrale Directie Organisatie (Financiën) 1983 tot 1988
Centrale Directie Organisatie en Informatievoorziening (Financiën) 1982 tot 1983
Buitenlandse Vertegenwoordiging (Financiën) 1975
Bureau Schade-afwikkeling (Financiën) 1986 tot 1994
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken (Financiën) 1975 tot 1994
Directie Financieel-Economische Zaken (Financiën) 1982 tot 1994
Centrale Directie Voorlichting (Financiën) 1982 tot 1994
Bedrijfsbureau Centrale Directies (Financiën) 1991 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/81b1e937-af39-4eb2-a0b0-e7bf30e30e99