Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
WK
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Waarderingskamer houdt toezicht op de waardebepaling en de waardevaststelling van onroerende zaken ten behoeve van de belastingheffing terzake door het Rijk de gemeenten en de Waterschappen, alsmede op de overige in de Wet WOZ geregelde onderwerpen. Het oogmerk hiervan is bevordering van een uniforme en doelmatige uitvoering van de diverse belastingheffingen. </p><p>Desgevraagd of eigener beweging de Minister van Financiën van advies voorzien over zaken die verband houden met de inhoud en de toepassing van hetgeen bij of krachtens de Wet WOZ is bepaald. </p><p>Uitvoering geven aan hetgeen haar overigens bij of krachtens de Wet WOZ is opgedragen, zoals het behandelen van de geschillen tussen gemeenten en andere afnemers van de waardegegevens (rijk en waterschappen) over de uitvoering van de Wet WOZ. </p><p>Het geven van voorlichting aan gemeenten, afnemers en overige WOZ-belanghebbenden.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Voorlopige Waarderingskamer (Financiën) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1995
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ac5b01b1-7fdf-4256-ae9d-35b3d7cfbc84