Overzicht relaties

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CEA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2006
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Vaststellen van de eindtermen voor de opleidingen tot AA en RA; </p><p>Aanwijzen van opleidingen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de eindtermen, met uitzondering van de eindtermen die betrekking hebben op de praktijkstage; </p><p>Toetsen van de praktijkstage aan de mate waarin wordt voldaan aan de eindtermen; </p><p>Afgeven van verklaringen van vakbekwaamheid aan buitenlandse accountants. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 2006
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e6ab2a92-cf03-44e6-ab29-b2952e922fa8