Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeeling Comptabiliteit
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:
-Uitbetaling van de salarissen, gratificaties, toelagen, reisdeclaraties, enz. van het Departementspersoneel.
-Beheer en verantwoording aan de Algemene Rekenkamer van de aan de comptabele verstrekte gelden ter goede rekening.
-Uitvoering van de Invaliditeitswet ten aanzien van het Departementspersoneel op arbeidsovereenkomst werkzaam.[1]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1966 tot 1975
Centrale Directie Algemeen Beheer (Financiën) 1976
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Comptable (Financiën) 1951 tot 1955
Bureau Boekhouding (Financiën) 1951 tot 1956
Bureau Verificatie (Financiën) 1951 tot 1956
Bureau Salarissen (Financiën) 1951 tot 1956
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/24a86e4b-96f8-4e80-b26e-ac828bcd8675
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1953, 1956, 1976