Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
De Nederlandsche Bank N.V.
De Nederlandse Bank
Andere namen
DNB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1814
Functies en activiteiten

Nationale taken

Het uitoefenen van toezicht op financiële instellingen;

Het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer;

Het verzamelen van statistische gegevens en het vervaardigen van statistieken op de voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen.

De Bank kan tevens, na verkregen toestemming bij Koninklijk Besluit, andere taken uitvoeren dan de in de Bankwet 1998 genoemde taken.

Taken in het kader van het Europees Stelsel van Centrale Banken

Het bepalen van het monetaire beleid en het ten uitvoer leggen van het beleid.

Het verrichten van valutamarkt operaties.

Het aanhouden en beheren van officiële externe reserves.

Het verzorgen van de geldsomloop voor zover deze uit bankbiljetten bestaat.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Stichting Pensioen- en Verzekeringskamer (Financiën) 2004
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1951 tot 1956
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6e73222c-a979-4fb1-9a9f-0bab69b4c59c
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956