Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting
Dienst der Rijksbegroting
Directoraat-Generaal der Rijksbegroting
Andere namen
DGRB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Functies en activiteiten

Algemeen beleid m.b.t. Rijksbegroting

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Financiën) 1994
Ministerie van Financiën 1951 tot 1960
Generale Thesaurie (Financiën) 1961 tot 1994
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Begrotingszaken (Financiën) 1951
Centrale Accountantsdienst (Financiën) 1951 tot 1993
Directie Coördinatie Auditbeleid Departementen (Financiën) 1993 tot 2008
Inspectie der Rijksfinanciën (Financiën) 1951
Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Financiën, EZ) 2004 tot 2011
Regiegroep Regeldruk (Financiën) 2007 tot 2011
Secretariaat van de Commissie voor de Ontwikkeling van Beleidsanalyse (Financiën) 1975 tot 1983
Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen (Financiën) 1956 tot 2004
Directie Defensie-aangelegenheden (Financiën) 1971 tot 1975
Afdeling Gemeentefinanciën (Financiën) 1951 tot 1955
Bureau Begrotingsvoorbereiding (Financiën) 1951 tot 1960
Bureau Begrotingsuitvoering (Financiën) 1951 tot 1960
Bureau Rijkshoofdboekhouding (Financiën) 1951 tot 1960
Bureau Reisdeviezen (Financiën) 1951 tot 1960
Centraal Bureau voor Organisatie (Financiën) 1951 tot 1960
Bureau voor Reiswezen in de Rijksdienst (Financiën) 1956 tot 1960
Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke lichamen (Financiën) 1951 tot 1960
Raad van advies voor de gemeentefinanciën (Financiën) 1956 tot 1960
Gemeentelijk Informatie en Documentatie bureau van Organisatie werk van de Rijksdienst (Financiën) 1961 tot 1965
Bureau Controle Kostwinnersvergoeding (Financiën) 1976 tot 1983
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5e0069e3-6c4e-40a3-9a2b-4c4c8d2c8da2
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966