Overzicht relaties

Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
FIPULI
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1953
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Behandelen van alle aangelegenheden die de financiën, respectievelijk het bestuur van de lagere overheden raken. </p><p>Beheer Gemeentefonds</p><p>Beheer Provinciefonds</p><p>Invoering van het BTW-compensatiefonds</p>

Structuur

In 2004 zijn de taken van FIPULI overgegaan naar BZK

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Rijksbegroting (Financiën) 1956 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fa833720-d0b3-4dcf-b792-152b25ef97b8