Overzicht relaties

Secretariaat van de Commissie voor de Ontwikkeling van Belei...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1983
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Opstellen en adviseren over beleidsanalyses en kosten-baten analyses</p><p>Het initiëren van en deelnemen aan werkgroepen ter voorbereiding van het opstellen van een programmastructuur der departementen</p><p>Het ontwerpen en ontwikkelen van 'guides' voor de introductie van programmabudgettering, beleidsanalyses en kosten-baten analyses op de departementen</p><p>Bestudering van de welvaartstheorie en het ontwikkelen van mogelijkheden tot het operationeel maken van deze theorie o.a. op het gebied van het susbsidiebeleid en het profijtbeginsel</p><p>Het verzorgen van de documentatie over genoemde onderwerpen t.b.v. informatie en voorlichting, het onderhouden van een relevant (internationaal) netwerk m.b.t. deze onderwerpen.</p><p>Het verzorgen van de redactie van het kwartaalbericht "Beleidsanalyse" </p>

Structuur

Deelnemende binnenlandse organisatie zijn het CPB, RPD, CBS en de WRR

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Rijksbegroting (Financiën) 1975 tot 1983
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/47dfafa1-a2cb-4967-aa8a-d178d9d273ae