Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Uitvoeren van het toezicht in het kader van de Comptabiliteitswet 1976.</p><p>Ontwikkelen van een algemeen controle- en toezichtbeleid bij de Rijksoverheid</p><p>Fungeren als controle- en adviesorgaan voor de Minister van Financiën en andere ministers </p>

Structuur

In 1984 afsplitsing van deeltaak interne audit departement naar Departementale Accountantsdienst Financiën. Na 1993 is nadruk meer komen liggen op coördinatie en beleidsontwikkeling audit en accountancy i.p.v. uitvoering algehele audits bij andere ministeries. Taakverandering is samengegaan met structuurwijziging van dienst naar directie onder DG RBG en naamswijziging tot Directie Accountancy Rijksoverheid (DAR) (Nu Directie Coördinatie Auditbeleid Departementen)

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Coördinatie Auditbeleid Departementen (Financiën) 1993
Departementale Accountantsdienst Financiën (Financiën) 1984
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Rijksbegroting (Financiën) 1951 tot 1993
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Controle Kostwinnersvergoeding (Financiën) 1960 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/97d07a06-a980-4230-b7ba-c452f37bddf8