Overzicht relaties

Regiegroep Regeldruk (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
RR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2007
Einddatum
2011
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het adviseren van de Staatssecretarissen van Economische Zaken en Financiën over (voortgang van) de reductie van de regeldruk voor het bedrijfsleven.</p><p>Het vormgeven van het beleid voor het terugdringen van de regeldruk voor het bedrijfsleven.</p><p>Het kritisch beoordelen van door departementen periodiek aan te leveren informatie over de vooruitgang van maatregelen op hun beleidsterrein.</p><p>Het vormgeven van hulpmiddelen, instrumenten en methoden (zoals bijvoorbeeld nulmetingen) en het bevorderen van het gebruik van deze hulpmiddelen.</p><p>Het door gebruik van toetsingsprocedures zoals de Bedrijfseffectentoets bij het Meldpunt Voorgenomen Regels, de uitkomsten van de toetsing door het onafhankelijke Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (ACTAL) en BNC-fiches (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) zoveel mogelijk voorkomen van aanwas van nieuwe regeldruk in nationale respectievelijk Europese regels.</p><p>De internationale coördinatie van de inbreng van Nederlandse departementen en die uit andere landen bij zowel toepassing en ontwikkeling van onze methoden en aanpak als inbreng in internationaal overleg zoals binnen de EU, de OESO en de WB.</p><p>Het vanuit regeldrukperspectief adviseren van de Staatssecretarissen en de Ministers ook ten behoeve van onderraad en ministerraadvergaderingen.</p><p>Het zorg dragen voor een goede communicatie over het kabinetsbeleid aan het bedrijfsleven en relevante andere organisaties.</p><p>Alle overige werkzaamheden die voortvloeien uit het kabinetsbeleid op dit terrein, waaronder het periodiek overleg met de sectoren en branches van het (georganiseerde) bedrijfsleven.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Rijksbegroting (Financiën) 2007 tot 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3cdd6323-be0a-409b-b259-d4a95f4a678e