Overzicht relaties

Inspectie der Rijksfinanciën (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
IRF
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ondersteuning van en advisering bij het begrotingsproces</p><p>Oordeelsvorming m.b.t. doelmatigheid en doeltreffendheid van begrotingsvoorstellen</p><p>Uitvoering interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's)</p>

Structuur

<p>In het voorjaar dienen alle ministers hun voorstellen voor de komende begroting officieel in bij de minister van Financiën. De Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) geeft de minister van Financiën een oordeel over de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze voorstellen, komt tot een eindoordeel en stelt eventueel alternatieven voor.</p><p>IRF heeft een centrale rol in budgettaire processen en fungeert als 'de ogen en de oren van de minister van Financiën'. Deze contacten leiden tot intensieve advisering aan de minister op vrijwel het gehele terrein van de rijksoverheid. IRF zorgt ook voor de ambtelijke ondersteuning van de minister in het begrotingsproces.</p><p>IRF bestaat uit secties die elk één of meer departementen onder hun hoede hebben. De secties beoordelen de financiële gevolgen van de plannen van deze departementen, maar doen zelf ook regelmatig voorstellen om het beleid te veranderen. IRF heeft twee stafbureaus die belast zijn met de coördinatie van het begrotingsproces en met onderzoekswerkzaamheden. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Rijksbegroting (Financiën) 1951
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a29a3b03-139f-4030-a7d4-fc0ae853534d