Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1953
Einddatum
ca. 1975
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:
-Onderhouden van contact over de samenstelling der begrotingscijfers van de Departementen van Oorlog en Marine en toezicht op de ontwikkeling van de uitgaven en zo doelmatig mogelijke besteding van de gelden ten laste van voornoemde begrotingen;
-Behandeling van de vraagstukken, welke zich in ’t kader van de North Atlantic Treaty Organisation, het Verdrag van Brussel en de Europese Defensie Gemeenschap voordoen op budgettair, financieel en monetair terrein;
-Investeringen voor militaire productie;
-De buitenlandse militair-economische hulpverlening.[1]

 

 

Structuur

Onder de directie ressorteerden:

-Afdeling Inspectie Oorlog en Marine [1956 - ];

-Afdeling NATO en MHP [1956 -].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Generale Thesaurie (Financiën) 1951 tot 1970
Directoraat-Generaal Rijksbegroting (Financiën) 1971 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6d8ff440-d584-4aee-94c5-a23df6e84477
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953

[2] Staatsalmanak 1956