Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Keuringsdienst
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1990
Functies en activiteiten

Centrale inkoop ten behoeve van de departementen van Algemeen Bestuur en de daaronder ressorterende staatsbedrijven, alsmede van andere instellingen

Structuur

Het Rijksinkoopbureau (RIB) werd opgericht op 1 augustus 1921 met als taak kantoorbehoeften, schoonmaakmiddelen en huishoudelijke artikelen centraal in te kopen. De opkomende tendens van overheveling van staatstaken naar de marktsector in de tachtiger jaren liet ook het RIB niet onberoerd. In het definitieve Regeerakkoord 1986 is de beslissing tot privatisering vastgelegd. De belangrijkste overwegingen tot privatisering waren hoofdzakelijk van algemene aard zoals versterking van de markt, afslanking van het overheidsapparaat, budgettaire besparingen en deregulering van de interne bedrijfsvoering In 1990 is de naamloze vennootschap N.V. Nederlands Inkoopbureau (NIC) opgericht als rechtsopvolger van het sinds 1921 opererende Rijksinkoopbureau (RIB).

 

Onder het Rijksinkoopbureau ressorteerden:

-Commissie van Toezicht op het Rijksinkoopbureau [1951 - 1956];

-Commissie van advies inzake Rijksinkopen [1951 -1956];

-Textielkeuringsdienst van het Rijksinkoopbureau [1951 -1956].[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Generale Thesaurie (Financiën) 1961 tot 1970
Directoraat-Generaal van het Kadaster en Domeinen (Financiën) 1971 tot 1975
Ministerie van Financiën 1951 tot 1960
Ministerie van Financiën 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/30394e0e-1cee-4995-9db7-f165a854c80e
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1971, 1976