Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Centrale Afdeling Organisatie en Informatievoorziening
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1983
Functies en activiteiten

Het vervullen van een beleidsondersteunende functie m.b.t. het organisatiebeleid (waarin begrepen het beleid inzake de informatievoorziening) alsmede het bevorderen van het efficiënt en effectief functioneren van het ministerie en de daaronder ressorterende diensten (e.e.a. m.u.v. de Belastingdienst).

Structuur

In 1983 naamsverandering van Centrale Directie Organisatie en Informatievoorziening tot Centrale Directie Organisatie i.v.m. fusie (opheffing) Centrale Afdeling Algemene zaken.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Centrale Directie Organisatie (Financiën) 1983
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Centrale Directie Algemeen Beheer (Financiën) 1976 tot 1982
Ministerie van Financiën 1982 tot 1983
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a19a2077-c2b3-4097-a482-8e77fe6b66aa