Identiteit
Parallelle namen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1983
Einddatum
1988
Functies en activiteiten

Het bieden van ondersteuning ten aanzien van het organisatiebeleid met betrekking tot o.a. bedrijfsvoering, automatisering en documentaire informatievoorziening.

Het bevorderen van het doeltreffend en efficiënt functioneren van het ministerie en de onder haar ressorterende diensten (m.u.v. de Belastingdienst).

Het behandelen van algemene organisatievraagstukken.

Structuur

In 1983 taakuitbreiding en naamsverandering van Centrale Directie Organisatie en Informatievoorziening tot Centrale Directie Organisatie i.v.m. fusie (opheffing) Centrale Afdeling Algemene Zaken.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Centrale Afdeling Algemene Zaken (Financiën) 1983
Centrale Directie Organisatie en Informatievoorziening (Financiën) 1983
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Centrale Directie Personeel en Management (Financiën) 1988
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1983 tot 1988
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6322f802-027b-4cb3-8b4e-553cd900b328