Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Centrale Afdeling Financieel Economische Zaken
Andere namen
FEZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Functies en activiteiten

Concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Opstellen van begrotingen en meerjarenramingen van het ministerie.

Opstellen van de begroting en meerjarenramingen van de Nationale Schuld.

Toezien op rechtmatige en doelmatige uitvoering van deze begrotingen en het zorg dragen voor interne en externe verantwoording hierover.

Betrokken bij departementaal beleid vanuit financieel-economische invalshoek.

Voortrekkersrol bij het inspelen op ontwikkelingen op het gebied van financieel management.

Voorbereiden en uitvoeren van het departementale beleid op het terrein van de administratieve organisatie en bestuurlijke informatieverzorging.

Anno 2012 is het takenpakket als volgt:

Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van het departementaal financieel-economische beleid (inclusief interne allocatie/budgettering) en de advisering daarover;

De zorg voor de totstandkoming, de indiening en de beheersing van de uitvoering van de begrotingen;

Het bijdragen aan de rijksbrede beleidsontwikkeling op het gebied van financieel management;

Ontwikkelen en onderhouden van de interne P&C-cyclus als intern sturings- en beheersingsinstrument (incl. PIOFACH-control);

De zorg voor een adequaat financieel beheer voor het ministerie, waaronder mede de zorg voor een doeltreffende administratieve organisatie en financiële administratie;

Het bijdragen aan een adequaat systeem van beleidsevaluatie en prestatiemeting.

 

Structuur

In 1977 naamswijziging (geen taakverandering) van Afdeling Comptabiliteit in Centrale Afdeling Financieel Economische Zaken. Vanaf 1982 bekend als (Centrale) Directie Financieel-Economische Zaken.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Centrale Directie Algemeen Beheer (Financiën) 1976 tot 1982
Algemene Leiding Centrale Directies (Financiën) 2005 tot 2012
Algemene Leiding (Financiën) 1994 tot 2004
Ministerie van Financiën 1982 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ba5e5d57-54c3-4161-9cd9-ba4688d0b8dd
Bronnen

Stcrt. 2012-22354