Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Voorlichting
Andere namen
CDV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2005
Functies en activiteiten

Advisering inzake openbaarheid en voorlichting

Verzorgen van de actieve en passieve voorlichting over het beleid en bestuur van het ministerie

Onderhouden van contacten met personen en instellingen die tot een goede voorlichting en informatie van de burger kunnen bijdragen

Verzamelen, registreren, samenvatten en beschikbaar stellen van informatie en publicaties die van betekenis kunnen zijn voor het beleid

Documentatie, interne informatievoorziening en bibliotheek

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bedrijfsvoering & Communicatie (Financiën) 2005
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Centrale Directie Algemeen Beheer (Financiën) 1976 tot 1982
Algemene Leiding (Financiën) 1994 tot 2004
Ministerie van Financiën 1982 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/aa8d9605-bce8-4094-b0eb-d932a7456f6f