Identiteit
Andere namen
RVOB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Beheert, (her)ontwikkeld, koopt en verkoopt rijksgronden en -gebouwen</p><p>werkt aan totstandkoming complexe gebiedsontwikkelingsprojecten van het Rijk</p>

Structuur

Het RVOB is ontstaan uit een fusie tussen Domeinen Onroerende Zaken (Financiën) en het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) van VROM. Het RVOB is sinds oprichting in 2010 ondergebracht bij Financiën.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Dienst Domeinen Onroerende Zaken (Financiën) 2009
Directie Domeinen Onroerende Zaken (Financiën) 2009
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijksvastgoedbedrijf (BZK) 2012
Rijksvastgoedbedrijf (BZK) 2016
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Financiën) 2012 tot 2012
Algemene Leiding Centrale Directies (Financiën) 2009 tot 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3e2d24f0-53b5-4ad3-8339-57dd3807251a
Bronnen

Stcrt. 2010-15311