Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
VG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2001
Einddatum
2013
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR)</p><p>Per 2012 tevens ondersteuning Ambtelijk Opdrachtgeversberaad (AOB) </p>

Structuur

<p>Instelling Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) op 21 september 2001</p><p>Organisatie- en mandaatbesluit projectdirectie Vastgoed van 15 juni 2007</p><p>De Projectdirectie Vastgoed ondersteunt de samenwerking van vijf ministeries op de grondmarkt waardoor informatie en kennis worden gebundeld en verbeterd waardoor een doelmatiger aankoop, beheer en vervreemding van vastgoed door het Rijk wordt bewerkstelligd. De betrokken dienstonderdelen zijn de directie Uitvoering Rijkswaterstaat (VenW), de dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Defensie), de Rijksgebouwendienst (VROM), de dienst Landelijk Gebied (LNV) en de directie Domeinen (FIN).</p><p>Naar aanleiding van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II wordt het onderwerp 'Vastgoed' verplaatst naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Organisatie- en mandaatbesluit Projectdirectie Vastgoed van 25 mei 2010 wordt in 2013 ingetrokken.</p><p></p><p></p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding Centrale Directies (Financiën) 2004 tot 2012
Algemene Leiding (Financiën) 2001 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1b0824c3-7c49-4c19-94b6-d76d946cb42a
Bronnen

<p>Stcrt. 7 augustus 2007, nr. 150/pag. 6 </p><p>Stcrt. 2013-6607</p>