Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ADD
Defensie Accountantsdienst
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2014
Functies en activiteiten

De Audit Dienst Defensie controleert het financieel en materieel beheer en de bijbehorende administraties. De functie van de departementale auditdienst is wettelijk vastgelegd. De controle is ook gericht op de jaarlijkse financiële verantwoording. De dienst kan volledig onafhankelijk haar werk doen en is daardoor in staat objectief te blijven. De dienst verricht ook bijzondere controles. Zo beoordeelt zij de kwaliteit van de geautomatiseerde systemen en geeft daarover adviezen. Ook verstrekt de dienst financieel-economische adviezen bij transacties met derden en onderzoekt zij neveninkomsten en pensioengrondslagen.

Structuur

In het kader van de compacte rijksdienst is de Auditdienst Rijk (ADR) op 1 mei 2012 van start gegaan, als bundeling van de voormalige departementale auditdiensten met uitzondering van de auditdiensten van de ministeries VenJ en Defensie. De auditdiensten van BZK, VROM, VWS en Financiën waren al in 2008 samengegaan. Per 1 april 2013 is de auditdienst van VenJ toegetreden en als laatste heeft Defensie zich aangesloten, in 2014. De ADR valt organisatorisch onder het ministerie van Financiën en vervult op elk ministerie de functie van interne auditdienst. De individuele ministers zijn opdrachtgever van de onderzoeken van de Auditdienst Rijk en de ADR rapporteert over uitkomsten daarvan aan de verantwoordelijke minister.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Interne Controle Krijgsmacht (Defensie) 1985
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Auditdienst Rijk (Financiën) 2014
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Defensie) 1988 tot 2004-12-31
Secretaris-generaal (Defensie) 2005-01-01
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9d01faa1-0f1b-4d44-82de-6dbc39813d63
Bronnen

Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005

Kst. TK 33605, nr. 19, vergaderjaar 2012-2013

Bijlage Kst. TK 33605, nr. 13, vergaderjaar 2012-2013

Bijlage Kst. TK 33930, nr. 21, vergaderjaar 2014-2015

Kst. 32802 nr. 23 van 24 februari 2016