Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Departementale Accountantsdienst
Andere namen
DAD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2013
Functies en activiteiten

Controleren van het gevoerde financiële beheer, en de jaarlijkse financiële verantwoording;

Adviseren van directies ter verbetering van het financieel management en financieel beheer;

Participeren in projecten en onderzoeken;

Beoordelen van informatiesystemen op aspecten van integriteit, beveiliging, privacybescherming en controleerbaarheid.

Vanaf 2011 is de auditdienst belast met de volgende taken:

het uitvoeren van de wettelijke controletaak, bedoeld in artikel 66 van de Comptabiliteitswet 2001;

het verrichten van overig periodiek onderzoek naar de bedrijfs- en de beleidsvoering op basis van de artikelen 20 en 21 van de Comptabiliteitswet 2001.

 

Structuur

In het kader van de compacte rijksdienst is de Auditdienst Rijk op 1 mei 2012 van start gegaan, als bundeling van de voormalige departementale auditdiensten, met uitzondering van de auditdiensten van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en van het ministerie van Defensie. De auditdiensten van BZK, VROM, VWS en Financiën zijn al in 2008 samengegaan. De auditdienst van VenJ is per 1 april 2013 toegetreden (en de auditdienst van Defensie in 2014). De ADR valt organisatorisch onder het ministerie van Financiën en vervult op elk ministerie de functie van interne auditdienst. De individuele ministers zijn opdrachtgever van de onderzoeken van de Auditdienst Rijk en de ADR rapporteert over uitkomsten daarvan aan de verantwoordelijke minister.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Auditdienst Rijk (Financiën) 2013
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1989 tot 2010
Algemene Leiding (VenJ) 2010 tot 2013
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1975 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4b83a28d-f644-4090-990c-8e9b8a8695e0
Bronnen

Stcrt. 2011-1003 / Kst. 33605, nr. 19, vergaderjaar 2012-2013 / Bijlage Kst. TK 33605, nr. 13, vergaderjaar 2012-2013 / Bijlage Kst. TK 33930, nr. 21, vergaderjaar 2014-2015