Identiteit
Parallelle namen
Bureau voor de vorming van de Algemene Bestuursdienst
Andere namen
Bureau ABD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Functies en activiteiten

Het Bureau ABD heeft de volgende taken:

het bijdragen aan de versterking van het management door beleid te ontwikkelen en uit te voeren op het gebied van management development;

het ontwikkelen van instrumenten nodig voor de realisatie van het beleid;

het ontwikkelen van producten en diensten ter bevordering van de ontwikkeling van managers;

het adviseren en begeleiden van individuele managers op gebied van opleiding en in hun (loopbaan)ontwikkeling;

het bijdragen aan de beschikbaarheid van managers en aan talentontwikkeling;

het waar nodig realiseren van strategisch advies en/of de bezetting met tijdelijke capaciteit;

het zorgen voor loopbaanbegeleiding en fungeren als gedelegeerd werkgever voor het topmanagement van de Rijksdienst.

Structuur

Ingesteld als bureau voor de vorming van de Algemene bestuursdienst per besluit 1 januari 1995 (terugwerkende kracht).

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Personeelsmanagement Rijksdienst (BZK) 1995
Bureau Landelijk Management Development Politie en Brandweer (BZK) 2008
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (BZK) 1995 tot 2016-03-31
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016-04-01
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4f8755e9-3ecc-418d-8afd-72e28c649f63
Bronnen

Stcrt. 2016/50915