Identiteit
Parallelle namen
Bureau voor de vorming van de Algemene Bestuursdienst
Andere namen
Bureau ABD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Functies en activiteiten

Het Bureau ABD heeft de volgende taken:

het bijdragen aan de versterking van het management door beleid te ontwikkelen en uit te voeren op het gebied van management development;

het ontwikkelen van instrumenten nodig voor de realisatie van het beleid;

het ontwikkelen van producten en diensten ter bevordering van de ontwikkeling van managers;

het adviseren en begeleiden van individuele managers op gebied van opleiding en in hun (loopbaan)ontwikkeling;

het bijdragen aan de beschikbaarheid van managers en aan talentontwikkeling;

het waar nodig realiseren van strategisch advies en/of de bezetting met tijdelijke capaciteit;

het zorgen voor loopbaanbegeleiding en fungeren als gedelegeerd werkgever voor het topmanagement van de Rijksdienst.

Structuur

Ingesteld als bureau voor de vorming van de Algemene bestuursdienst per besluit 1 januari 1995 (terugwerkende kracht).

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (BZK) 1995 tot 2016-03-31
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016-04-01
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Personeelsmanagement Rijksdienst (BZK) 1995
Bureau Landelijk Management Development Politie en Brandweer (BZK) 2008
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4f8755e9-3ecc-418d-8afd-72e28c649f63
Bronnen

Stcrt. 2016/50915