Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1960
Einddatum
1991
Functies en activiteiten

Behandelen van aangelegenheden die voortkomen uit de op de Minister van Binnenlandse Zaken rustende verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het beleid met betrekking tot de civiele verdediging.

Structuur

Ingesteld bij besluit 26 september 1960.

Per in november 1971 verschoof de stafafdeling van het ministerie van algemene Zaken naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De coördinatie voor de civiele verdediging kwam vanaf dat moment onder de verantwoordelijkheid te staan van de Minister van Binnenlandse Zaken.

Opgeheven per 1 mei 1991, de verantwoordelijkheid voor crisisbeheersing kwam bij de individuele ministeries te liggen (voor over dat nog niet het geval was) waarbij het moest worden ingebed in het normale beleid. De afnemende noodzakelijkheid en opheffing van het coördinerende stafonderdeel hing samen met het (naderende) eind van de Koude Oorlog in.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (BZK) 1978 tot 1991
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1960 tot 1978
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1362d1ec-cfd7-4ace-be1e-aa1bdc35a579
Bronnen

Staatsalmanak 1976