Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DGOP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1986
Functies en activiteiten

Het directoraat-generaal heeft tot taak al datgene te verrichten dat dienstig is ter verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van het ministerie, voor zover deze betrekking hebben op het arbeidsvoorwaardenbeleid en de zorg voor het personeelsbeleid van het (overheids)apparaat.

Structuur

Per 20 oktober 1986 samen met de Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering opgegaan in het nieuwe DG Management en Personeelsbeleid.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/deca3a8b-1f23-4ee0-ba06-e65d6a112c32
Bronnen

Staatsalmanak 1966, 1971, 1976