Identiteit
Parallelle namen
Rijksgeneeskundige Dienst
Andere namen
RGD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1985
Functies en activiteiten

Bedrijfsgeneeskundige werkzaamheden met betrekking tot en ten behoeve van het burgerlijk rijkspersoneel.

Andere geneeskundige werkzaamheden met betrekking tot en voor andere personen, voor zover daartoe door het Ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht is gegeven.[1]

Structuur

Midden 1985 opgeheven en taken overgegaan naar de nieuwe Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst.

 

Onder de dienst ressorteerden:

-Afdeling Medische Buitendienst [1961 -1965];

-Afdeling Medische Binnendienst [1961 -1965];

-Afdeling Financiële Administratieve en Personeelszaken [1961 -1965];

-Medische Zaken [1966 -1976];

-Personeelszaken [1966 -1976];

-Administratieve en Organisatorische Zaken [1966 –1976];

-Districtskantoren [1966 -1976].[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijks Geneeskundige Dienst (SZ) 1956
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (BZK) 1985
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1966 tot 1985
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1956 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/91ab5602-9c55-4486-959a-bb814e18845d
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976

[2] Ibidem