Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Hoofdafdeling Overheidspersoneel
Hoofdafdeling Overheidspersoneelzaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1960
Einddatum
1986
Functies en activiteiten

Het ondersteunen van de minister bij diens taken ten aanzien van de arbeidszaken met betrekking tot de gehele overheid door middel van beleidsontwikkeling, advisering, regelgeving en informatievoorziening.

Structuur

Omstreeks 1986 opgeheven en taken overgegaan naar de Directie Arbeidsvoorwaarden (later genaamd Directie Arbeidszaken Overheid).

Onder de directie ressorteerden:

-Afdeling Algemene en Juridische Zaken [1961 - 1976];

-Afdeling Bezoldiging [1961 -1976];

-Secretariaat Georganiseerd overleg [1966 -1976];

-Overzeese Pensioenen [1971 - 1976].

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1966 tot 1986
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1960 tot 1965
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel (BZK) 1975 tot 1976
Afdeling Pensioen en Wachtgelden (BZK) 1961 tot 1976
Afdeling Vorming en Opleiding (BZK) 1966 tot 1970
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Arbeidszaken Overheid (BZK) 1986
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fd38b97a-24fd-4029-82db-ff673a67bdca
Bronnen

Staatsalmanak 1961, 1966, 1971, 1976