Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Het stimuleren, coordineren en, waar nodig, leveren van een eigen bijdrage tot de vorming en opleiding van ambtenaren;

-Het bevorderen van de interdepartementale en internationale uitwisseling van ervaringen omtrent methoden van openbaar bestuur.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1961 tot 1965
Directie Overheidspersoneelszaken (BZK) 1966 tot 1970
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/61b4bda0-4214-4af4-9272-394cae18f5ee
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1961, 1966, 1971