Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Dienst Ziektekosten Post-actieven
Andere namen
DZVO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2001
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Als dienstonderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken belast met de uitvoering van de ziektekosten regelingen voor overheidspersoneel.</p>

Structuur

<p>In 1975 werd aan de Directie Overheidspersoneelszaken de Afdeling Ziektekosten Post-actieven toegevoegd.</p><p>In 1976 werd de naam gewijzigd in Dienst Ziektekosten Post-actieven</p><p>Vanaf 1980 was de naam Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel (DZVO) in gebruik.</p><p>Per 1 augustus 2001 is DZVO overgedragen aan KPMG flexsourcing.</p><p>Per 1 januari 2006 is i.v.m. hervorming van het zorgstelsel de ZVO-regeling opgeheven. KPMG flexsourcing was daarna nog verantwoordelijk voor de uitvoering van de compensatieregeling ZVO voor de jaren 2007-2010. Midden 2007 is deze taak verschoven naar de Sociale Verzekeringsbank.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Overheidspersoneelszaken (BZK) 1975 tot 1976
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1976 tot 1986
Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid (BZK) 1986 tot 2001
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
KPMG Flexsourcing (BZK) 2001
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/67d46610-ada9-4a6f-b08d-9b6115e0abc6