Identiteit
Andere namen
DGMP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1986
Einddatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het directoraat-generaal heeft tot taak al datgene te verrichten dat dienstig is ter verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van het ministerie, voor zover deze betrekking hebben op het arbeidsvoorwaardenbeleid en de zorg voor het personeelsbeleid van het (overheids)apparaat.</p>

Structuur

<p>Ingesteld per 20 oktober 1986 door samenvoeging van het DG voor Overheidspersoneelsbeleid en de directie Overheidsorganisatie en -Automatisering.</p><p>Per 1 september 2003 opgeheven en opgegaan in het DG Management Openbare Dienst (Sector)</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d0f3ca45-5b02-473e-9c81-2e6a7c8409ec