Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bureau Organisatie en Automatisering Rijksdienst
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1986
Functies en activiteiten

Coördineren van de ontwikkeling van het beleid betreffende organisatie en informatievoorziening bij de rijksdienst;

Uitvoeren van een aantal daaruit voortvloeiende algemene, interdepartementale en interbestuurlijke activiteiten.

Structuur

Onder de directie ressorteerden:

-Organisatie en Doelmatigheidsbevordering [1971 -1975];

-Automatisering [1971 -1975];

-Documentatie en Informatie [1971 -1975];

-Algemene Zaken [1976];

-Afdeling Organisatie [1976];

-Afdeling Automatische Informatiesystemen [1976];

-Afdeling Ontwikkeling, vooropleiding en opleiding [1976];

-GIDOR [1976].

 

Per 20 oktober 1986 opgegaan in het nieuwe DG Management en Personeelsbeleid.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (BZK) 1978 tot 1986
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1966 tot 1978
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Centrale Archief Selectiedienst 1981 tot 1986
Computer Centrum Limburg (BZK) 1975 tot 1986
Rijks Computercentrum (BZK) 1969 tot 1986
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid (BZK) 1986
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Nationaal Archief 2.04.93 https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.04.93
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8a03be75-3b75-437b-8000-d3c61f1b184a
Bronnen

Staatsalmanak 1966, 1971, 1976

Nationaal Archief: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992