Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2001
Einddatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Belast met de uitvoering van de ziektekostenregelingen voor overheidspersoneel (ZVO). </p>

Structuur

<p>Per 1 augustus 2001 werd DZVO, het dienstonderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de uitvoering van de ziektekosten regelingen voor overheidspersoneel verzorgt, overgedragen aan KPMG flexsourcing.</p><p>Per 1 januari 2006 is deze regeling ingetrokken i.v.m. de stelselwijziging in de zorg. KPMG Flexsourcing was vervolgens nog wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de compensatieregeling ZVO 2007-2010 totdat deze taak midden 2007 werd overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel (BZK) 2001
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Sociale Verzekeringsbank (SZ) 2007
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d52cb31a-4fe6-4f46-acda-94de0b033fd8