Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Hoofdafdeling pensioenen en wachtgelden (BZK)
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Het behandelen van aangelegenheden met betrekking tot de pensioenen van gewezen politieke functionarissen, van gewezen burgerlijk overheidspersoneel en spoorwegpersoneel, en van hun nagelaten betrekkingen;

-De rechtspositie en de pensioenen van gewezen landsdienaren van het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea en hun nagelaten betrekkingen;

-De wachtgelden en uitkeringen; de tegemoetkomingen in de ziektekosten van gewezen burgerlijk rijkspersoneel en hun nagelaten betrekkingen beneden de leeftüd van 65 jaar, alsmede van daaraan gelijk gestelde groepen;

-De coördinatie van de uitvoering van de beperkingen van meervoudige overneming AOW/AWW-premie ingevolge de Wet gemeenschappelijke bepalingen overheids- pensioenwetten.[1]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Overheidspersoneelszaken (BZK) 1961 tot 1976
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1951 tot 1960
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c94ec472-dcd8-4737-b752-e6ac30f96ec8
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976