Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AOP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1972
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De minister die belast is met de coördinatie van het overheidspersoneelsbeleid al dan niet gevraagd adviseren omtrent alle maatregelen die betrekking hebben op het overheidspersoneelsbeleid in de meest ruime zin van het woord , zulks in overeenstemming met het desbetreffende onderdeel van de taak van de Raad voor de rijksdienst en Inkomensaangelegenheden.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden Overheidspersoneel (BZK) 1972
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Adviescommissie Management Openbare Sector (BZK) 2004
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (BZK) 1978 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/eb8ecf44-21a1-4129-8adf-93381051c68f