Identiteit
Andere namen
AMOS
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Einddatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Minister die belast is met de coördinatie van het overheidspersoneelsbeleid al dan niet op diens verzoek adviseren omtrent alle maatregelen, die betrekking hebben op het overheidspersoneelsbeleid in de meest ruime zin. </p>

Structuur

<p>Ingesteld per besluit 1 april 2004.</p><p>Opgeheven per 25 mei 2007 en taken overgegaan naar de Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid, Publieke Dienstverlening (ICBOPD) en de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR).</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004 tot 2007
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Adviescommissie Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 2004
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid, Publieke Dienstverlening (BZK) 2007
Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (BZK) 2007
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/63c06ea8-134c-4549-bcee-7e4a1f9ae67d