Identiteit
Andere namen
ICBR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De commissie is het ambtelijk voorportaal van de Raad voor Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening (RBOPD) voor zover het betreft de voorbereiding van de besluitvorming in die raad over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van de bedrijfsvoering rijksdienst.</p><p>De commissies heeft tot taak op de in het eerste lid genoemde terreinen desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over wet- en regelgeving en beleidsinitiatieven.</p>

Structuur

<p>Per 25 mei 2007 samen met de Interdepartementale CommissieBestuur, Overheid, Publieke Dienstverlening (ICBOPD) opvolger van de Adviescommissie Rijksdienst, de Interdepartementale Commissie Openbaar Bestuur, de Adviescommissie Management Openbare Sector de Interdepartementale Commissie Grotestedenbeleid en het Informatie- en Communicatie Technologie Beraad.</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f585107a-77c7-46ca-8f9e-9b5eea746e48