Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1999
Einddatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De commissie heeft tot taak adviezen uit te brengen en voorstellen te doen inzake de ontwikkeling en de uitvoering van het grotestedenbeleid, met bijzondere aandacht voor de interdepartementale en interbestuurlijke samenhang in dat beleid.</p><p>De commissie is het ambtelijk voorportaal voor de Raad voor het Grote Stedenbeleid. </p>

Structuur

<p>Per 25 mei 2007 opgevolgd door de Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid, Publieke Dienstverlening (ICBOPD) en de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR).</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/815d3e21-c7e7-4725-bd4e-99f964f407cf