Identiteit
Andere namen
ICBOPD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De commissie is het ambtelijke voorportaal van de Raad voor Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening (RBOPD) voor zover het betreft de voorbereiding van de besluitvorming in die raad over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van het programma reductie rijksdienst, kwaliteit en organisatie rijksdienst, overheidspersoneelsbeleid, arbeidszaken collectieve sector, vermindering administratieve lasten burgers, publieke prestaties, informatiebeleid overheidssectoren, openbaar bestuur (bestuurlijke inrichting, interbestuurlijke verhoudingen, mede-overhedenoverleg, Gemeentewet, Provinciewet, financiƫn medeoverheden), vreemdelingen- en asielbeleid, cultuur en media.</p><p>De commissies hebben tot taak op de in het eerste lid genoemde terreinen desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over wet- en regelgeving en beleidsinitiatieven.</p>

Structuur

<p>Per 25 mei 2007 samen met de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) opvolgers van de Interdepartementale Commissie Openbaar Bestuur, de Adviescommissie Management Openbare Sector de Interdepartementale Commissie Grotestedenbeleid en het Informatie- en Communicatie Technologie Beraad</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/857bed92-7374-4ed5-ace8-34c015fdbfd2