Identiteit
Parallelle namen
Interdepartementale Commissie Binnenlands Bestuur
Andere namen
ICOB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1977
Einddatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De commissie is ambtelijk voorportaal van de Raad voor Justitie, Bestuur en Veiligheid (RJBV) voor zover het betreft de voorbereiding van de besluitvorming in die raad over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. </p><p>Desgevraagd of uit eigen beweging adviseren over zowel bestaande als voorgenomen wet- en regelgeving en beleidsinitiatieven.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij beschikking 30 november 1977.</p><p>Opnieuw ingesteld bij beschikking 6 mei 1991 (terugwerkend tot 1 april 1990).</p><p>Per 12 april 1999 naamsverandering van ICBB naar ICOB</p><p>Per 25 mei 2007 opgevolgd door de Interdepartementale CommissieBestuur, Overheid, Publieke Dienstverlening (ICBOPD) en de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR).</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/086fb21d-aecd-44f3-aeec-3ff9413a0995