Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2000
Einddatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Gevraagd en ongevraagd de minister voor Grote Steden -en Integratiebeleid, of de ministers voor wie het aangaat, te adviseren over het te voeren of gevoerde informatievoorzieningsbeleid van de overheid, de implementatie daarvan en de daaruit voortvloeiende maatregelen, teneinde te bevorderen dat informatie- en communicatietechnologie structureel worden ingebed in het functioneren van de overheid. </p>

Structuur

<p>Ingesteld bij besluit van 14 juli 2000.</p><p>Opgeheven per 25 mei 2007 en taken overgegaan naar de Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid, Publieke Dienstverlening (ICBOPD) en de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR).</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3dc8e278-794d-42fc-b3ce-ff71863420fb