Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
IB-Beraad
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1991
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het IB-beraad heeft tot taak desgevraagd of uit eigener beweging de Minister van Binnenlandse Zaken of de Ministers wie het aangaat, te adviseren over het beleid, de samenhang in beleid en maatregelen, en de uitvoering ter zake van de algemene informatiebeveiliging, teneinde te bevorderen dat informatiebeveiliging structureel wordt ingebed in de gehele rijksoverheid. </p>

Structuur

<p>In 1991 werd de Interdepartementale Commissie Informatiebeveiliging (ICIB), waarin 7 departementen waren vertegenwoordigd, voor een periode van 4 jaar ingesteld. De ICIB had tot taak de minister of ministers te adviseren en maakte gebruik van het Advies- en Coördinatiepunt Informatie-beveiliging (ACIB) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.</p><p>Per 1 december 2000 opgeheven.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Nationale Verbindingsbeveiligingsraad (Defensie) 1998
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Informatie- en Communicatie Technologie Beraad (BZK) 2000
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1991 tot 2000
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/98aaceae-6f41-47b4-9fa6-08f2b7ad664b