Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1972
Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Adviescommissie Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1972
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1971 tot 1972
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/dbaa24e3-cb3f-4dfe-8534-0fe1c128270a