Identiteit
Andere namen
BSG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
2008
Functies en activiteiten

Het bureau heeft de volgende taken:

het beheers- en beleidsmatig ondersteunen en adviseren van de bewindspersonen, de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal;

het voeren van het secretariaat van Ministeriebrede overleggen;

het coördineren van aangelegenheden met betrekking tot het parlement of de Ministerraad;

het ondersteunen van de secretaris-generaal in diens taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de beveiliging van het Ministerie;

het coördineren en bevorderen van strategische kennisontwikkeling;

de Vertegenwoordiging van het Ministerie bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie (PVEU);

het coördineren van de internationale strategische adviesfunctie van BZK.

Structuur

Per 1 september 2008 omgevormd tot de Directie Bestuursondersteuning.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bestuursondersteuning (BZK) 2008
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Staf (BZK) 2007 tot 2008
Concernstaven (BZK) 2004 tot 2007
Centrale Stafdiensten (BZK) 1998 tot 2004
Algemene Leiding (BZK) 1978 tot 1998
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1961 tot 1976
Archieven
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/56957ab0-5633-422b-a489-0701d55f4861
Bronnen

Staatsalmanak 1961, 1966, 1971, 1976