Overzicht relaties

Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenar...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Adviescommissie Grondrechten en Functiebeoefening Ambtenaren
Andere namen
AGFA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De commissie heeft tot taak:<p>het bevoegd gezag van advies te dienen over het voornemen een disciplinaire straf op te leggen als bedoeld in artikel 82a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, artikel 117a van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal dan wel artikel 80 van het Besluit algemene rechtspositie politie;</p><p>Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, respectievelijk het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 128 van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, van advies te dienen over het voornemen tot ontslagverlening als bedoeld in artikel 97b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement respectievelijk artikel 128 van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal.</p>

Structuur

<p>Ingesteld per 1 november 1992.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (BZK) 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/208cf251-14c4-4c21-90f4-26377411f035