Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Financiën
Andere namen
FBB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1983
Functies en activiteiten

Beleidsontwikkeling en wetgeving betreffende toedeling van financiële middelen aan lagere overheden.

Beleidsontwikkeling en wetgeving betreffende het financieel beleidsinstrumentarium en heffingen van lagere overheden.

Toezicht op de financiën van provincies, niet-provinciaal ingedeelde gemeenten en andere bijzondere openbare lichamen voor zover deze aan het toezicht van de Kroon respectievelijk de Minister zijn onderworpen.

Structuur

Onder de directie ressorteerden:

-Onderafdeling Financiële Verhoudingen [1961 - 1976];

-Onderafdeling Algemene Zaken  en Belastingen [1961 -1976];

-Inspectie gemeentefinanciën [1961 -1976];

-Onderzoek en Statistische Documentatie [1971-1976];

-Comptabiliteit en Provinciale Financiën [1971 - 1976];

-Bureau voor Bijzondere Adviezen [1971 -1976].

 

In 1983 opgevolgd door de Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie (BZK) 1983
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur (BZK) 1980 tot 1983
Algemene Leiding (BZK) 1978 tot 1980
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1951 tot 1978
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/98857701-d813-4aaf-86d5-84dc701d2a9e
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976