Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Binnenlands Bestuur
Andere namen
DBB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1949
Einddatum
1983
Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor wet- en regelgeving, beleid en beleidsuitvoering op de terreinen;

benoeming en ontslag betreffende leden van de Raad van State, Commissarissen der Koningin en burgemeesters.

bestuurlijke wetgevende en juridische zaken.

bestuurszaken en kiesrechtzaken.

Organisatie van het binnenlands bestuur.

 

Structuur

Onder de directie ressorteerden:

-[Afdeling] Bestuurszaken [1956-1960] en [1971 - 1975];

-Bureau Algemene en Juridische Zaken [1956 - 1960];

-Bureau Grenswijzigingen [1956 - 1960];

-Bijzondere opdrachten [1956 - 1960];

-Ruimtelijke ordening [1961 - 1965];

-Wetgeving en Juridische Zaken [1961-1970];

-Administratieve Zaken [1961 -1966];

-[Afdeling] Kabinetszaken [1956- 1976];

-[Afdeling] Bestuurlijke Organisatie [1970-1976];

-Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken [1976-].

 

Per besluit 13 februari 1980 werden de Directies Binnenlands Bestuur en Financiën (BB) samen met de Directie Coördinatie Minderhedenbeleid ondergebracht bij het Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur (later DG Openbaar Bestuur genaamd). Dit kreeg ondersteuning van een Stafafdeling Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur. De Directie Binnenlands Bestuur werd toen uitgebreid met de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters met daaronder de Afdeling Algemene Zaken, die drie bureaus aanstuurden, t.w. het Bureau Administratieve en Juridische Zaken, het Bureau Bevolkingsregisters en het Bureau Interne Zaken.

In 1983 is bij een reorganisatie van het DG Binnenlands Bestuur de directie opgeheven en zijn de taken grotendeels overgegaan naar de nieuwe Directie Bestuurszaken. De Afdeling Kabinetszaken verschoof naar het Stafbureau Binnenlands Bestuur.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Stafbureau Openbaar Bestuur (BZK) 1983
Directie Bestuurszaken (BZK) 1983
Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving (BZK) 1980
Afdeling Kabinetszaken (BZK) 1983
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (BZK) 1978 tot 1980
Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur (BZK) 1980 tot 1983
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1949 tot 1977
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters (BZK) 1975 tot 1980
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f151e143-91d0-4674-8836-5a80eaac95c2
Bronnen

Staatsalmanak 1949 , 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976