Identiteit
Andere namen
RIB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1949
Einddatum
1994
Functies en activiteiten

Houden van:

het persoonskaartenarchief;

het schakelregister;

De bevolkingsregisters (later enkel het Centrale bevolkingsregister i.v.m. invoering GBA)

Structuur

Opgeheven eind 1994 i.v.m.voltooiing invoering GBA. In de periode voorafgaand aan invoering (vanaf 1986) werden de taken van de Rijksinspectie reeds stapsgewijs teruggeschroefd. Door automatisering van de persoonsadministratie en de delegatie van persoonsregistratie naar de lokale overheden kwam de taak van de Rijksinspectie te vervallen.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Projectbureau Gemeentelijke Basisadministratie (BZK) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Projectbureau Gemeentelijke Basisadministratie (BZK) 1986 tot 1994
Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur (BZK) 1980 tot 1986
Directie Binnenlands Bestuur (BZK) 1975 tot 1980
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1949 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/092f462b-9c99-4d17-b99d-b777cc44cd10
Bronnen

Staatsalmanak 1949 , 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976